Tips Project

TIPS

En forældretræning i at bruge Teaching Interactions Procedure gennem digitale værktøjer til at lære deres børn med autisme sociale færdigheder.

Projekt Kode: 2021-1-DK01-KA220-ADU-000033492

Om

TIPS” har til formål at skabe innovative uddannelsesværktøjer til undervisere og forældre til børn med ASF med det formål at hjælpe deres børn med at lære vigtige livsfærdigheder gennem brug af TIP og to forskellige digitale værktøjer. Underviserne forventes at tilegne sig teoretisk og praktisk viden om autisme og være i stand til at planlægge og gennemføre læringsaktiviteter for forældre.

I 2009 blev teaching interaction procedure (TIP) – en systematisk undervisningspakke i sociale færdigheder, som består af seks trin (Phillips et al. 1974), for første gang evalueret empirisk for personer diagnosticeret med ASF (Leaf et al. 2009). Resultaterne viste, at TIP havde succes med at øge graden af målrettede sociale færdigheder hos alle deltagerne. Siden denne undersøgelse har der været flere studier, der har evalueret effektiviteten af TIP til undervisning af personer diagnosticeret med ASF (f.eks. Dotson et al. 2013; Kassardjian et al. 2013; Leaf et al. 2012a, b).

I disse og andre undersøgelser har TIP vist sig at være en effektiv undervisningsstrategi for personer, der er diagnosticeret med ASF. I denne sammenhæng har TIPS-projektet til formål at forbedre livs- og personlige færdigheder hos børn med autisme og deres familier. I betragtning af, hvor vigtigt det er at lære sociale færdigheder og livsfærdigheder fra en tidlig alder, har TIPS-projektet forældre til børn med ASF samt undervisere som målgruppe og med følgende mål:

Vores mål var: At designe, teste og udgive en innovativ undervisningspakke til undervisere, der skal vejlede og støtte forældre til børn med autisme i, hvordan man bruger digitale værktøjer – et digitalt spil og en digital tegneserie – som et undervisningsværktøj til udvikling af sociale færdigheder og livsfærdigheder hos deres børn. Begge digitale værktøjer er baseret på den evidensbaserede procedure for undervisning i interaktioner. At levere kurser for direkte at uddanne undervisere i, hvordan man effektivt bruger de digitale værktøjer med børn med autisme, og at levere disse kurser til forældre til børn med autisme for at forstærke og forevige den afsmittende effekt af disse kurser.

Målgruppe

Undervisningsmateriale

Sociale færdigheder

Læreplanen om sociale færdigheder henvender sig til voksne undervisere og forældre til børn med ASF. Det indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at øge undervisernes færdigheder og kompetencer til at uddanne forældre i, hvordan de lærer deres barn med ASF vigtige livsfærdigheder, baseret på Teaching Interaction Procedure. Den sigter derfor mod personlig og professionel udvikling af undervisere og forældre til børn med ASF, under hensyntagen til:

a) de udfordringer, som små børn med autisme står over for i hjemmet og i lokalsamfundet

b) de livsfærdigheder, som unge børn med autisme ofte savner (f.eks. sociale og kommunikative færdigheder)

c) fraværet af omfattende undervisningsplaner, der fokuserer på den professionelle udvikling af undervisere til at uddanne forældre i, hvordan man bruger TIP til at undervise i sociale færdigheder. Dette undervisningsprogram har til formål at bygge bro mellem teori og praksis, da det rent praktisk introducerer undervisere og forældre til TIP og gør dem fortrolige med TIPS' digitale værktøjer.

Digital spil

Det andet projektresultat er et onlinespil, der er udviklet som en digital version af et typisk turbaseret brætspil, som giver to brugere mulighed for at spille mod hinanden.
Spillet har form som et typisk 'slanger og stiger'-spil, hvor spillerne kaster terninger, svarer på spørgsmål og træffer valg om forskellige sociale situationer. Indholdet i spillet giver spillerne mulighed for at spille med hinanden i 30 minutter, og det giver dem mulighed for at udvikle sig gennem flere sociale færdigheder, som er identificeret i læseplanen, ved at besvare interaktive spørgsmål, som giver konsekvenser i spillet, der er fokuseret på beslutninger i det virkelige liv og efterfølgende effekter.
Spillet spejler det virkelige liv i et simuleret skolemiljø, så brugerne kan træffe forkerte beslutninger i et sikkert og trygt miljø. Spillet giver også kontekst og svar på konsekvenserne af alle de valg, spillerne har truffet, gode som dårlige.

Interaktive tegneserier

I kombination med det digitale spil fungerer de interaktive tegneserier som et nyttigt værktøj for forældre, der implementerer TIP-proceduren med deres børn med autisme. De interaktive tegneserier tager form af sociale historier og
indeholder scenarier for sociale færdigheder, der er identificeret i læseplanen.
Ved at anvende gamification og storytelling-elementer i læringsprocessen sigter dette projektresultat (PR) mod at skabe indre motiverende læringsoplevelser for mennesker med autisme og deres forældre. I forbindelse med dette Projektresultat blev der taget kontakt til en indledende behovsafdækning, både med hensyn til læringsaspektet, men også med hensyn til teknisk gennemførlighed og implementering, hvilket hjalp konsortiet med at vælge den optimale tekniske infrastruktur for at implementere og udbrede disse læringsressourcer. Ressourcer, der er tilgængelige for forskellige enheder og webkanaler (forskellige browsere, tablets og mobile enheder), var en prioritet for konsortiet, mens en brugercentreret designtilgang blev anvendt for at identificere brugervenlighedsproblemer og forbedre brugeroplevelsen af den foreslåede læringsløsning. Læringsressourcerne giver en legende tilgang til at præsentere emnet, samtidig med at de forsøger at imødekomme målgruppens læringsbehov.

Træningsaktiviteter

Træningsaktivitet 1

Train the Trainers learning event er en face-to-face workshop, som er en effektiv og produktiv metode til at overføre viden og afklare vigtige spørgsmål, før den egentlige træning finder sted i hvert land. Dag 1: Teambuilding-aktiviteter, ice-breakers, diskussion om mål og indhold af træningskursus PR1 ( Læreplan) – præsentation og diskussion af resultaterne af behovsanalysen – præsentation af Læreplanen og kort introduktion til Teaching Interactions Procedure (TIP). Dag 2: -Forståelse af autisme -Autisme og sociale færdigheder -Sådan implementeres TIP til at undervise i sociale færdigheder Dag 3: -Brug af de digitale værktøjer til at implementere TIP -Evaluering -Afsluttende bemærkninger Ved afslutningen af træningen modtog alle deltagere et certifikat for deltagelse. Efter afslutningen af “train the trainers”-workshoppen gav alle partnere deres feedback på kvaliteten af indholdet og strukturen i træningsmetoden og læseplanen (et evalueringsspørgeskema blev sendt til alle partnere). Baseret på disse kommentarer/feedback blev den endelige version af træningspakken udviklet.

Træningsaktivitet 2

Efter Træningsaktivitet 1 og finjusteringen af træningspakken blev der arrangeret et 3-dages træningskursus for forældre/omsorgspersoner til børn med ASF (5 elever fra hvert land + flere på lokalt niveau), som blev trænet af de allerede trænede (Træningsaktivitet 1) undervisere.
På den måde kunne underviserne implementere og praktisere det, de tidligere havde lært. Derfor var Træningsaktivitet 2 også en træningsmulighed, ikke kun for forældrene, men også for trænerne.
Formålet med denne træningsaktivitet var at træne forældre til børn med autisme i TIP-proceduren og brugen af de to digitale værktøjer, der er udviklet i projektet, for at fremme de sociale færdigheder hos deres barn/børn med autisme. Deltagerne var forældre eller omsorgspersoner til børn i alle aldre, som befinder sig inden for spektret.
Træningsaktiviteten havde et dobbelt formål:

1. udvikle deltagernes færdigheder og støtte dem i processen med at undervise deres børn i sociale færdigheder

2. teste de udviklede materialer med en anden målgruppe.
Tidsplanen omfattede følgende aktiviteter: Præsentation af læseplanen: Introduktion til autisme og sociale færdigheder, og til Teaching Interactions Procedure, og hvordan man bruger den. Deltagerne blev gjort bekendt med e-læringsplatformen og de digitale værktøjer. Praktiske workshops: Øvelse i, hvordan man implementerer TIP ved hjælp af de udviklede digitale værktøjer.

Partnere

Nyheder

Nyhedsbrev 1

November 2022

Nyhedsbrev 2

Juli 2023.

Nyhedsbrev 3

Oktober 2023.

Nyhedsbrev 4

November 2023

Nyhedsbrev 5

Januar 2024

Artikel

ARTIKEL 1

At adressere autisme på ny

ARTIKEL 2

Styrkelse af forældre og forbedring af sociale færdigheder

ARTIKEL 3

TIPS-projektet forbedrer sociale færdigheder hos børn med autisme

ARTIKEL4

Nyskabende undervisning i autismespektrumforstyrrelser (ASF) med digitale værktøjer

ARTIKEL 5

Træningsaktiviteter i autismepædagogik

Galleri

Multiplier Event

TPM 3

1-2 November 2023

LTTA 2

26-28 September 2023

LTTA 1

4-6 July 2023

TPM 2

23-24 November 2022

Kontakt

Contact Us
First
Last